Orbit

浏览人次: 5592

课程资讯

一、注意

※ 毕业学分门槛
 ─ 必修学分数:71学分(系专业必修42学分)
 ─ 最低应修本系选修科目学分数:20学分
 ─ 自由选修学分数:37学分
 ─ 毕业学分数:128学分
 ─ 须通过iBT 61分或IELTS 5.5级或TOEIC 700分(107学年度入学起)

※大三出国修习学分一年
  备注: 修习重复学门课程或未列入本系规划之学门,均不列入毕业学分

 

二、课程地图


软件工程全英语组
104学年修订           
应用资讯全英语组
104学年修订             
 

三、必修科目表(入学年度)


软件工程全英语组
107学年度 106学年度 105学年度 104学年度 103学年度
应用资讯全英语组
107学年度 106学年度 105学年度 104学年度 103学年度 


四、选修科目表(入学年度)


软件工程全英语组
106学年度
应用资讯全英语组
106学年度
 

五、辅系设置应修科目表


软件工程全英语组 104学修订 
应用资讯全英语组 104学年修订