Orbit

View count: 2511

Contacts Us

Department Office


Ms Wang, Tzu-Ting 
Address: Tamkang University, Lanyang Campus No.180, Linwei Road, Chiao-hsi Shiang, I-lan County Taiwan 26247, R.O.C.
Phone: (03)9873088 ext.7039 
FAX: (03)9873077 
E-mail: 149022@mail.tku.edu.tw

 

Chairman's Office


Wu, Shih-Jung 
Phone: (03)9873088 ext.7121 or ext.7021
E-mail: wushihjung@mail.tku.edu.tw